Obec Hozelec

Objednávka

Zber, preprava, vývoz a zneškodnenie šatstva.

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Marius Pedersen,a.s.,

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Zber, preprava, vývoz a zneškodnenie šatstva.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 29.09.2021

Datum zverejnenia: 29.09.2021

Dokumenty