Obec Hozelec

Objednávka

tlačená verzia MSN platná od 1.9.2021 pre ŠJ

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: SOFT-GL spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rampova 4, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet objednávky: tlačená verzia MSN platná od 1.9.2021 pre ŠJ

Cena objednávky: 47.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alena Príhodová ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 04.10.2021

Datum zverejnenia: 04.10.2021

Dokumenty