Obec Hozelec

Objednávka

Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (200 121, 200 123, 200 133,200 135, 200 136, 200 105 )prostredníctvom mobilnej zberne.

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Marius PMedersen,a.s., pobočka Žakovce

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (200 121, 200 123, 200 133,200 135, 200 136, 200 105 )prostredníctvom mobilnej zberne.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 05.10.2021

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty