Obec Hozelec

Objednávka

Odborná prehliadka a skúška elektr.inštalácie objektu OÚ, MŠ,odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu OÚ, MŠ.

Identifikácia

Číslo objednávky: 46/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Tatrahasil servis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 53047401

Predmet objednávky: Odborná prehliadka a skúška elektr.inštalácie objektu OÚ, MŠ,odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu OÚ, MŠ.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty