Obec Hozelec

Objednávka

Preprava drti.

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: BEL SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 29, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36467715

Predmet objednávky: Preprava drti.

Cena objednávky: 288.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty