Obec Hozelec

Objednávka

učebné pomôcky a hračky pre deti do MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 51/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: DaRya, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajnorská 10595/98J, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 47849592

Predmet objednávky: učebné pomôcky a hračky pre deti do MŠ

Cena objednávky: 1132.04 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Petra Comisso ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 19.11.2021

Datum zverejnenia: 24.11.2021

Dokumenty