Obec Hozelec

Objednávka

školenie zamestnancov

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Endorf s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trieda SNP 446/3, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 50403184

Predmet objednávky: školenie zamestnancov

Cena objednávky: 764.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský, ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.02.2022

Datum zverejnenia: 02.03.2022

Dokumenty