Obec Hozelec

Objednávka

Výmena poškodeného vodomeru.

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36 500 968

Predmet objednávky: Výmena poškodeného vodomeru.

Cena objednávky: 63.66 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 24.03.2022

Datum zverejnenia: 04.04.2022

Dokumenty