Obec Hozelec

Objednávka

Prvá pomoc/ lekárnička samolepka 8,4 x 8,4 cm, náplň do lekárničky ŠKOLA

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: HomeGym s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav

IČO dodávateľa: 27708144

Predmet objednávky: Prvá pomoc/ lekárnička samolepka 8,4 x 8,4 cm, náplň do lekárničky ŠKOLA

Cena objednávky: 38.22 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 13.04.2022

Datum zverejnenia: 19.04.2022

Dokumenty