Obec Hozelec

Objednávka

online školenie zverejňovanie zmlúv a objednávok v roku 2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: OTIDEA s.r.o

Adresa dodávateľa: Astrova 2/A, 82101 Bratislava

IČO dodávateľa: 47139200

Predmet objednávky: online školenie zverejňovanie zmlúv a objednávok v roku 2022

Cena objednávky: 102.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský, ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 25.04.2022

Datum zverejnenia: 25.04.2022

Dokumenty