Obec Hozelec

Objednávka

tlačoviny-osvedčenie o získaní predprimárneho vzdeláv.-MŠ 40 ks - bianko + 20 ks originál

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: ŠEVT

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet objednávky: tlačoviny-osvedčenie o získaní predprimárneho vzdeláv.-MŠ 40 ks - bianko + 20 ks originál

Cena objednávky: 27.49 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Petra Comisso ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2022

Datum zverejnenia: 13.05.2022

Dokumenty