Obec Hozelec

Objednávka

učebné pomôcky pre MŠ - vkladačka tvary, senzorická doska

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: INSGRAF s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kráľovská 8, 927 01 Šaľa

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet objednávky: učebné pomôcky pre MŠ - vkladačka tvary, senzorická doska

Cena objednávky: 220.83 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Petra Comisso ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 16.11.2022

Datum zverejnenia: 18.11.2022

Dokumenty