Obec Hozelec

Objednávka

Daňové tlačivá.

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Inprost, spol. s.r.o. Distribúcia tlačív

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Daňové tlačivá.

Cena objednávky: 18.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022

Dokumenty