Obec Hozelec

Objednávka

Zimná údržba - čistenie ulíc.

Identifikácia

Číslo objednávky: 49/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Zimná údržba - čistenie ulíc.

Cena objednávky: 63.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2022

Datum zverejnenia: 14.12.2022

Dokumenty