Obec Hozelec

Objednávka

Vývoz komunálneho odpadu na mesiac január 2023.

Identifikácia

Číslo objednávky: 55/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s. Prevádzka Žakovce

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Vývoz komunálneho odpadu na mesiac január 2023.

Cena objednávky: 1300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Pavligovský ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 30.12.2022

Datum zverejnenia: 11.01.2023

Dokumenty