Obec Hozelec

Objednávka

dotyková obrazovka BenQ RM5502 do MŠ z dotácie na predškolákov

Identifikácia

Číslo objednávky: 54/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Júlia Frankovičová

Adresa dodávateľa: Ludvika Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41573340

Predmet objednávky: dotyková obrazovka BenQ RM5502 do MŠ z dotácie na predškolákov

Cena objednávky: 1699.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Petra Comisso ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 28.12.2022

Datum zverejnenia: 11.01.2023

Dokumenty