Obec Hozelec

Obstaranie

Zápisnica z vyhotovenia predložených ponúk.

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov úspešného uchádača: Ing.Peter Berecz

Adresa úspešného uchádača: Popradskej brigády 746/24, 05801 Poprad

IČO úspešného uchádača: 37435400

Predmet zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Cena zákazky: 5174.90 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 18.05.2018

Datum zverejnenia: 18.05.2018

Dokumenty Pdf scan0105.pdf ( veľkosť: 988 KB, aktualizované: Piatok 18. Máj 2018 08:10 )