Obec Hozelec

Obstaranie

Vzhodnotenie predložených ponúk

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 22.12.2019

Názov odberateľa: Obec Hozelec

Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO odberateľa: 00326208

Názov úspešného uchádača: Marius Pedersen, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

IČO úspešného uchádača: 34115901

Predmet zákazky: Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Hozelec - zber, preprava a zneškodňovanie odpadov

Cena zákazky: 69428.45 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.12.2019

Datum zverejnenia: 09.01.2020

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_001157.pdf ( veľkosť: 490,2 KB, aktualizované: Štvrtok 09. Január 2020 11:44 )