Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 12/2020-KO podľa VZN Obce Hozelec o nakladní s KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/2020-KO

Názov objednávateľa: Autodax s.r.o.

Adresa objednávateľa: Partizánska 697/73, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa: 44956134

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: množstevný zber KO

Zmluvná cena: 218.40 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2020

Datum zverejnenia: 28.12.2020

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003423.pdf ( veľkosť: 496,8 KB, aktualizované: Pondelok 28. December 2020 13:44 )