Obec Hozelec

Zmluva

Dohoda č. 3/2020-KO podľa VZN Obce Hozelec o nakladaní s KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2020-KO

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Michal Cehula - MC AUTOSLUŽBY

Adresa dodávateľa: ul. Športová 226/7, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 43051499

Predmet zmluvy: množstevný zber KO

Zmluvná cena: 218.40 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2020

Datum zverejnenia: 18.01.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003568.pdf ( veľkosť: 500,3 KB, aktualizované: Pondelok 18. Január 2021 12:18 )