Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.007/POH-d/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: 007/POH-d/2021

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36 444 618

Predmet zmluvy: Odvoz nebezpečného odpadu z mobilného odberového miesta na Covid-19(MOM), podľa potreby Odberateľa po každom testovaní minimálne 1 x do týždňa.

Zmluvná cena: 29.45 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2021

Datum zverejnenia: 20.01.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003589.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Streda 20. Január 2021 10:37 )