Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa 18.1.2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 4

Názov objednávateľa: Mária Grazia Conforti

Adresa objednávateľa: Športová 156/20, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zmena podmienok nájmu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.12.2020

Datum zverejnenia: 25.01.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003637.pdf ( veľkosť: 133,8 KB, aktualizované: Pondelok 25. Január 2021 09:53 )