Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9927655175

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: poskytnutie vybraných elektronických komunikačných sluižieb

Zmluvná cena: 25.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2021

Datum zverejnenia: 16.02.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003805.pdf ( veľkosť: 931,4 KB, aktualizované: Utorok 16. Február 2021 12:24 )