Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.4

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25,821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok na triedený odpad.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2021

Datum zverejnenia: 24.02.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_003897.pdf ( veľkosť: 886,7 KB, aktualizované: Streda 24. Február 2021 10:12 )