Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20211021

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: encare, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 52302555

Predmet zmluvy: dodávka plynu

Zmluvná cena: 28.10000 €/MWh bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 14.07.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004707.pdf ( veľkosť: 5,1 MB, aktualizované: Streda 14. Júl 2021 16:11 )