Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 9.6.2021

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: TATRAVIA -RRA

Adresa dodávateľa: Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 7

IČO dodávateľa: 37885472

Predmet zmluvy: Poskytovanie činnosti pri aktivitách podporujúcich rozvoj obce ako aj poradenskú činnosť v otázkach, týkajúcich sa verejných služieb v oblasti originálnych kompetencií obce ako aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.06.2021

Datum zverejnenia: 27.07.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_004778.pdf ( veľkosť: 551,9 KB, aktualizované: Utorok 27. Júl 2021 09:27 )