Obec Hozelec

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 20.9.2021

Názov objednávateľa: ŠK M & J FIT CLUB Bánovce nad Bebravou

Adresa objednávateľa: Svätoplukova 1550, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO objednávateľa: 31202390

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: zmena účelu použitia čerpania finančného príspevku

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.09.2021

Datum zverejnenia: 29.09.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005115.pdf ( veľkosť: 262,5 KB, aktualizované: Streda 29. September 2021 10:09 )