Obec Hozelec

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 84/C/2021

Názov objednávateľa: Anna Bašistová

Adresa objednávateľa: Hlavná 119/82, Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne.

Zmluvná cena: 7.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.10.2021

Datum zverejnenia: 07.10.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005166.pdf ( veľkosť: 625,5 KB, aktualizované: Štvrtok 07. Október 2021 13:59 )