Obec Hozelec

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20212099

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: encare, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava

IČO dodávateľa: 52302555

Predmet zmluvy: zabezpečenie združenej dodávky el. energie do odberných miest obce

Zmluvná cena: 98.99000 €/MWh s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.09.2021

Datum zverejnenia: 11.10.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005180.pdf ( veľkosť: 4,7 MB, aktualizované: Pondelok 11. Október 2021 13:16 )