Obec Hozelec

Zmluva

Skupinové úrazové poistenie pre školy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9880645649

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151700

Predmet zmluvy: poistenie detí a zamestnancov Materskej školy

Zmluvná cena: 88.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.10.2021

Datum zverejnenia: 13.10.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005220.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 13. Október 2021 15:32 )