Obec Hozelec

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 81/C/2021

Názov objednávateľa: Gabriela Korenková

Adresa objednávateľa: Športová 127/4, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .

Zmluvná cena: 30.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.10.2021

Datum zverejnenia: 14.10.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005226.pdf ( veľkosť: 625,3 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Október 2021 10:48 )