Obec Hozelec

Zmluva

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 82/C/2021

Názov objednávateľa: Marta Rákociová

Adresa objednávateľa: Športová 140/18, 059 11 Hozelec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hozelec

Adresa dodávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO dodávateľa: 00326208

Predmet zmluvy: Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne.

Zmluvná cena: 7.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.10.2021

Datum zverejnenia: 19.10.2021

Dokumenty Pdf BRN3C2AF482C9E4_005249.pdf ( veľkosť: 593,1 KB, aktualizované: Utorok 19. Október 2021 07:45 )