Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.11.2011 Dodatok k Zmluve o pripojení t.č. 0905410155
Dodatok k Zmluve
1.00 € Obec Hozelec Slovak Telecom Bratislava 07.11.2011
30.11.2011 Poistná zmluva pre skupinové poistenie
1165152
55.68 € Obec Hozelec Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 31.08.2011
21.11.2011 dodatok č. 1 mandátnej zmluvy č. 071/IČ/2009 uzavretej dňa 21.7.2009
dodatok č. 1
0.00 € Obec Hozelec Ing. Jaroslav Lizák, Poprad 04.04.2011
02.11.2011 spracovanie dokumentácie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na r.2012 z Enviroment.fondu
241011-1
360.00 € Obec Hozelec Project Consult, spol. s r.o. Prešov 10.10.2011
25.10.2011 Zmluva o prevode práv a povinnosti "Dobudovanie spalškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže"
0.00 € Obec Hozelec Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 19.10.2011
25.10.2011 Zmluva o postúpení práv investora na stavbe: "Dobudovanie kanalizácie Hozelec"
PVS 141/11/AZ
28580.00 € Obec Hozelec Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 19.10.2011
24.10.2011 folklórne vystúpenie pre dôchodcov
200.00 € Obec Hozelec FS Vagonár 10.10.2011
30.09.2011 auditorske služby
6/2011
1100.00 € Obec Hozelec Ing. Peter Dula Poprad 26.09.2011
01.07.2011 internet MŠ
11/1179/0004
0.03 €/mesiac Obec Hozelec Antik Telecom s.r.o. Košice 16.06.2011
01.07.2011 zmluva o odvoze VOK
29214
1.00 € Obec Hozelec Marius Pedersen a.s. Trenčín 01.06.2011
08.06.2011 Preložka NN vedenia ul. Poľná
ZD1/2011
8070.09 € Obec Hozelec ELKOSTAV KM, s.r.o. 15.04.2011
13.04.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie
0.00 € Obec Hozelec Dôvera ZP a.s. Bratislava 13.04.2011
13.04.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/10/11
125.60 € Obec Hozelec ZŠ s MŠ, Poprad - Sp. Sobota 03.02.2011
04.04.2011 Dodatok k zmluve č. 07/154/00 o poskyt. služby techn. ochr.objektu
Dodatok k zmluve
3.98 €/mesiac Obec Hozelec KR PZ v Prešove 22.03.2011
04.04.2011 prenájom sály
650.00 € Allegro SLOVAKIA Banská Bystrica Obec Hozelec 31.03.2011
Zobrazených 601 - 615 z celkových 623.
1 2 34 35 36 37 38 39 41