Obec Hozelec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.12.2011 Dodatok č. 7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce Hozelec
02/V-07
0.00 € Obec Hozelec Brantner Poprad s r.o. 10.11.2011
05.12.2011 Zmluva o zabezpečení divadelného vystúpenia na Mikulášske popoludnie
150.00 € Obec Hozelec Miloš Hano, Poprad 22.11.2011
05.12.2011 Dodatok k zmluve o spolupráci pri výstavbe inžinierskych sieti v lokalite ul.Poľná Hozelec zo dňa 7.4.2010
Dodatok č. 1/11
2000.00 € Obec Hozelec Sting inžiniering spol. s r.o. Poprad 23.11.2011
30.11.2011 Zmluva o úvere - splácanie úveru
18/015/08 Dodat.č.1
132.00 €/mesiac Obec Hozelec Dexia banka Slovensko a.s. 22.11.2011
30.11.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) - splácanie
54/015/10 Dodat.č.3
268.00 €/mesiac Obec Hozelec Dexia banka Slovensko a.s. 22.11.2011
30.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v roku 2011
200.00 € Urbariát Hozelec Pozemkové spoločenstvo Obec Hozelec 16.11.2011
30.11.2011 Dodatok k Zmluve o pripojení t.č. 0905410155
Dodatok k Zmluve
1.00 € Obec Hozelec Slovak Telecom Bratislava 07.11.2011
30.11.2011 Poistná zmluva pre skupinové poistenie
1165152
55.68 € Obec Hozelec Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 31.08.2011
21.11.2011 dodatok č. 1 mandátnej zmluvy č. 071/IČ/2009 uzavretej dňa 21.7.2009
dodatok č. 1
0.00 € Obec Hozelec Ing. Jaroslav Lizák, Poprad 04.04.2011
02.11.2011 spracovanie dokumentácie k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na r.2012 z Enviroment.fondu
241011-1
360.00 € Obec Hozelec Project Consult, spol. s r.o. Prešov 10.10.2011
25.10.2011 Zmluva o prevode práv a povinnosti "Dobudovanie spalškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže"
0.00 € Obec Hozelec Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 19.10.2011
25.10.2011 Zmluva o postúpení práv investora na stavbe: "Dobudovanie kanalizácie Hozelec"
PVS 141/11/AZ
28580.00 € Obec Hozelec Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 19.10.2011
24.10.2011 folklórne vystúpenie pre dôchodcov
200.00 € Obec Hozelec FS Vagonár 10.10.2011
30.09.2011 auditorske služby
6/2011
1100.00 € Obec Hozelec Ing. Peter Dula Poprad 26.09.2011
01.07.2011 internet MŠ
11/1179/0004
0.03 €/mesiac Obec Hozelec Antik Telecom s.r.o. Košice 16.06.2011
Zobrazených 631 - 645 z celkových 659.
1 2 36 37 38 39 40 41 43